Edgar Degas
Edgar Degas's Oil Paintings
Edgar Degas Museum
19 July 1834 - 27 September 1917. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edgar Degas Gallery.org, welcome & enjoy!
Edgar Degas Gallery.org
 

Edgar Degas
Wheat Field and Green Hill
mk192 1892 25.4x34.6cm
ID: 48994

Edgar Degas Wheat Field and Green Hill
Go Back!Edgar Degas Wheat Field and Green Hill


Go Back!


 

Edgar Degas

French Realist/Impressionist Painter and Sculptor, 1834-1917 French painter, draughtsman, printmaker, sculptor, pastellist, photographer and collector. He was a founder-member of the Impressionist group and the leader within it of the Realist tendency. He organized several of the group exhibitions, but after 1886 he showed his works very rarely and largely withdrew from the Parisian art world. As he was sufficiently wealthy, he was not constricted by the need to sell his work, and even his late pieces retain a vigour and a power to shock that is lacking in the contemporary productions of his Impressionist colleagues.  Related Paintings of Edgar Degas :. | Mademoiselle La La at the Cirque Fernando | Miss La La at the Cirque Fernando | The horse in the race | Portrait | Race Horses_a |
Related Artists:
Jose Legarda
painted Portrait of Manuel de Alday, bishop of Santiago de Chile in 1772
johan gustaf sandberg
Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Sandberg blev 1794 elev i konstakademins principskola och 1801 i antikskolan, lärde samtidigt musik och klaverspelning och tjänade pengar genom lektioner och genom arbete på kungliga teaterns dekorationsmålarverkstad. Under den följande tiden slöt han sig till den opposition mot akademin, som hade sin medelpunkt i "Sällskapet för konststudium". Tvisten med akademin lade sig snart, Sandberg valdes till ledamot 1821 och blev ordinarie professor 1828. Däremot hade han aldrig tillfälle att göra den för äldre tiders konstnärer obligatoriska studieresan till södern. Han utförde teckningarna till praktverket "Ett år i Sverige" (1827 -35) med bilderna graverade under Christian Didrik Forssells ledning och texten skriven av Anders Abraham Grafström. Under upprepade sommarvistelser på Säfstaholms slott målade Sandberg folktyper och folkdräkter. Åtskilliga porträtt utförde Sandberg för det praktfulla "Galleri af utmärkta svenska lärde, vetenskapsidkare och konstnärer", som han utgav 1835?C42 (100 porträtt, litograferade av J. Cardon).
Eglon van der Neer
(1635/36, - May 3, 1703), was a Dutch painter of historical scenes, portraits and elegant, fashionable people, and later of landscapes. Van der Neer was born in Amsterdam and was probably first taught by his father, Aert van der Neer, who married in Amsterdam in 1629, coming from Gorinchem. Eglon had a least five brothers and sisters, who were baptized in the Nieuwe Kerk between 1640 and 1650. He took lessons from Jacob van Loo, who was then one of the foremost figure painters in Amsterdam. Around 1654 Van der Neer, who probably had just finished his education with Van Loo, traveled to Orange, Vaucluse in the South of France and entered the service of Friedrich von Dohna (1621-1688), Governor of the Principality of Orange. Van der Neer stayed for three or four years in Orange and returned to Amsterdam by the end of 1658. There he married in February Maria Wagensvelt, the daughter of a wealthy Rotterdam notary. In 1663 Van der Neer and his family moved to Rotterdam, where Adriaen van der Werff became his student. He stayed in Rotterdam until his wife died in 1677. In 1679 he moved to The Hague and in 1680 he became a member of the Confrerie Pictura there. Later that year he moved again, taking up his residence at Brussels, where he married the miniature painter Marie Du Chastel in the following year. She bore him nine children.


Edgar Degas
All the Edgar Degas's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved