Edgar Degas
Edgar Degas's Oil Paintings
Edgar Degas Museum
19 July 1834 - 27 September 1917. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edgar Degas Gallery.org, welcome & enjoy!
Edgar Degas Gallery.org
 

Edgar Degas
Arter the Bath,Woman Drying her Hair
mk194 c.1893-98
ID: 49199

Edgar Degas Arter the Bath,Woman Drying her Hair
Go Back!Edgar Degas Arter the Bath,Woman Drying her Hair


Go Back!


 

Edgar Degas

French Realist/Impressionist Painter and Sculptor, 1834-1917 French painter, draughtsman, printmaker, sculptor, pastellist, photographer and collector. He was a founder-member of the Impressionist group and the leader within it of the Realist tendency. He organized several of the group exhibitions, but after 1886 he showed his works very rarely and largely withdrew from the Parisian art world. As he was sufficiently wealthy, he was not constricted by the need to sell his work, and even his late pieces retain a vigour and a power to shock that is lacking in the contemporary productions of his Impressionist colleagues.  Related Paintings of Edgar Degas :. | Dancer Adjusting her Slippers | In the front of mirror | Self-portrait by Edgar Degas | Woman ironing | Hilaire de Gas |
Related Artists:
fredrik westin
Fredric Westin, född den 22 september 1782 i Stockholm, död 13 maj 1862 i Stockholm, historie- och porträttmålare. Westin hade varit elev hos Lorens Pasch d.y. och Louis Masreliez på Konstakademien. Sedan han 1808 blivit kallad till akademiens agr?? och förordnad till konduktör vid kungliga museet blev han 1812 invald i Konstakademiens styrelse. Han blev 1815 vice professor och 1816 professor vid Konstakademien. Där var han också 1828-1840 direktör. 1843 utnämndes han till hovintendent. Till hans tidigare skede och till hans främsta alster hör "Dagens stunder", fyra dörrstycken i Karl Johans sängkammare på Rosersbergs slott med antikiserande figurer: Aurora som strör blommor över jorden, Apollon med sitt fyrspann, Diana följd av Aftonrodnaden samt Natten med sitt stjärnströdda dok (1812-13). På Säfstaholms slott finns "De fyra årstiderna presiderade av jordens gudinna" (1843), på Rosendals slott "Hebe med örnen" (1832) och "Flora bekransande Linn??s byst" (1843) och vid Stockholms universitet "Musiken, föreställd av en grupp unga flickor". Han målade också kompositioner ur den svenska historien ("Olof Skötkonungs dop", "Lutherska lärans antagande"). Westin målade en stor mängd porträtt då han under Karl XIV Johans tid var konstnären på modet. Som porträttmålare var han dock inte enhälligt uppskattad. En kritiker som Silverstolpe beklagade 1809 att en konstnär som "äger så mycken färdighet till stöd för sitt sökande av idealet" sysselsatte sig med en konst av så lågt värde och hoppades att han "måtte återvända från den platta verkliga världen till den poetiska." Hammarsköld menade 1818 att av de svenska konstnärerna var det Westin som hade de ringaste anlagen för porträttmålning. Scholander kallade hans porträtt för "vaxgubbar". Andra hade lovord att fälla över Westins porträtt. Gerss ansåg att Westins porträtt hade likhet och behag i uttrycket, enkelhet i ställning och klädsel, urval av natur i formerna och säkerhet och sanning i utförandet. Wennberg kallade honom "den förste svenske tecknarens Lorenz Paschs så värdige fosterson". Under Karl XIV Johans tid målade han rad porträtt på kungafamiljen. 1824 målade han en populär allegori över kronprinsessan Josefinas ankomst till Sverige, där Saga i gul och blå dräkt sitter på marken framför en runsten och blickar upp mot skyn där kronprinsessan i röd och vit dräkt svävar ned på en molntapp omgiven av tre amoriner. 1838 målade han Karl XIV Johan till häst på Ladugårdsgärdet hälsande med den trekantiga hatten. Efter att Sandbergs altartavla för Sankt Jacobs kyrka hade underkänts vände sig de ansvariga till Westin med uppdraget att måla en altartavla. Målningen, "Kristi förklaring" var klar 1828 och resultatet blev både hyllat och kritiserat. Andra altartavlor av Westin finns i Kungsholms kyrka ("Kristi uppståndelse", 1825), Åbo domkyrka ("Kristi förklaring", 1836), Uddevalla kyrka ("Kristus välsignar barnen") samt Carl Gustafs kyrka ("Kristi begravning", 1832).
w. von schadow
Friedrich Wilhelm Schadow (7 September 1789 - 19 March 1862) was a German Romantic painter. He was born in Berlin and was the second son of the sculptor Johann Gottfried Schadow. In 1806-1807 Friedrich served as a soldier. In 1810 he traveled with his elder brother Rudolph to Rome where he became one of the leaders among painters of the Nazarene movement. Following the example of Johann Friedrich Overbeck and others, he joined the Roman Catholic Church, and held that an artist must believe and live out the truths he essays to paint. The sequel showed that Schadow was qualified to shine more as a teacher and mentor than as a painter. As an author, he is best known for his lecture, Ueber den Einfluss des Christentums auf die bildende Kunst (About The Influence of Christianity On The Visual Arts) (Dusseldorf, 1843), and the biographical sketches, Der moderne Vasari (Berlin, 1854). In Rome, Schadow was given one of his first major commissions when the Prussian Consul-General, General Jakob Salomon Bartholdy, befriended the young painter, and asked him and three young compatriots (Cornelius, Overbeck and Veit) to decorate in fresco a room in his house on the Pincian Hill. The overall theme selected was the story of Joseph and his brethren, and two scenes, the Bloody Coat and Joseph in Prison, were conferred on Schadow. In 1819, Schadow was appointed professor in the prestigious Berlin Academy of the Arts, and his ability and thorough training gained many devoted disciples. It was during this period that Schadow developed his paintings for churches. In 1826, Professor Schadow was made director of the Dusseldorf Academy of the Arts, which he reoriented towards the production of Christian art, though he began a major dispute with one of its professors, Heinrich Christoph Kolbe, ending in the latter leaving the Academy in 1832. In 1837, Schadow selected, at request, those of his students best qualified to decorate the chapel of St Apollinaris on the Rhine with frescoes. When finished, they were acclaimed as the fullest and purest manifestation of the spiritual side of the D??sseldorf school. One of his famous students, Heinrich Mucke, carried on the liturgical art with emphasis both in painting and frescoes. The painting of the Wise and Foolish Virgins. considered one of his masterworks, was commissioned in 1842. Now in the Städel Museum, this large and important picture, while carefully considered and rendered, it however lacks power of some of his other works. Schadow's fame rests less on his own artistic creations than on the school he formed. In D??sseldorf a reaction set in against the spiritual and sacerdotal style he had established and, in 1859, the party of naturalism, after a severe struggle, drove Director Schadow from his chair. Friedrich Wilhelm Schadow died at Dusseldorf in 1862, and a monument was erected in the square which bears his name at a jubilee held to commemorate his directorate. The D??sseldorf School that Schadow directed became internationally renowned, attracting such American painters as George Caleb Bingham, Eastman Johnson, Worthington Whittredge, Richard Caton Woodville, William Stanley Haseltine, James M. Hart, and William Morris Hunt and producing the German emigre Emmanuel Leutze.
Pippin, Horace
American, 1888-1946 .U.S. folk painter. Pippin served in the infantry in World War I, but he was wounded in 1918 and discharged with a partially paralyzed right arm. His first large canvas was an eloquent protest against war, End of the War: Starting Home (1931 ?C 34). His primary theme became the African American experience, as seen in his series entitled Cabin in the Cotton (mid 1930s) and his paintings of episodes in the lives of the antislavery leader John Brown and Pres. Abraham Lincoln. After the art world discovered Pippin in 1937,


Edgar Degas
All the Edgar Degas's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved