Edgar Degas
Edgar Degas's Oil Paintings
Edgar Degas Museum
19 July 1834 - 27 September 1917. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edgar Degas Gallery.org, welcome & enjoy!
Edgar Degas Gallery.org
 

Edgar Degas
Balettklassen
mk198 1880 Philadelphia musuem perceive Type America
ID: 49485

Edgar Degas Balettklassen
Go Back!Edgar Degas Balettklassen


Go Back!


 

Edgar Degas

French Realist/Impressionist Painter and Sculptor, 1834-1917 French painter, draughtsman, printmaker, sculptor, pastellist, photographer and collector. He was a founder-member of the Impressionist group and the leader within it of the Realist tendency. He organized several of the group exhibitions, but after 1886 he showed his works very rarely and largely withdrew from the Parisian art world. As he was sufficiently wealthy, he was not constricted by the need to sell his work, and even his late pieces retain a vigour and a power to shock that is lacking in the contemporary productions of his Impressionist colleagues.  Related Paintings of Edgar Degas :. | Rehearsal on the stage | Stage Rehearsal | Kesate taking the card | The Suffering of the City of New Orleans | The Orchestra of the Opera (mk06) |
Related Artists:
Gaetano Gandolfi
(August 31, 1734 - June 20, 1802) was an Italian painter of the late Baroque and early Neoclassic period, active in Bologna. Gaetano was born in San Matteo della Decima, near Bologna, to a family of artists. Ubaldo Gandolfi was his brother, Mauro Gandolfi was his son, and Democrito Gandolfi was his grandson. Gaetano became a "student" at the Accademia Clementina in Bologna, where he was taught by Felice Torelli and Ercole Lelli. In the academy, he was the recipient of several prizes for both figure drawing and sculpture. Later, in an autobiography, Gaetano claimed Felice Torelli (1667 - 1748) as his master. Other sources mention Ercole Graziani the Younger (1688 - 1765) and Ercole Lelli. He traveled to England, and became strongly influenced by Tiepolo. Gaetano died in Bologna, Italy.
Henri-Pierre Danloux
(February 24, 1753 - January 3, 1809) was a French painter and draftsman. He was born in Paris. Brought up by his architect uncle, Danloux was a pupil of Lepicie and later of Vien, whom he followed to Rome in 1775. In 1783, he returned to Lyon and Paris, where he was patroned by the Baronne Megret de Serilly d'Etigny, who secured for him a number of important portrait commissions. He emigrated to London in 1792 during the French Revolution and returned to Paris in 1801. Danloux was influenced by fashionable English portrait painters such as Thomas Lawrence (1769-1830), John Hoppner (1758-1810), and George Romney (1734-1802). In 1793, he exhibited at the Royal Academy in London which resulted in commissions from a number of British patrons. Danloux returned to Paris in 1801, and died there in 1809.
ulrika eleonora
Ulrika Eleonora d.y., född 23 januari 1688, död 24 november 1741, var regerande drottning av Sverige 1719-1720, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark, syster till Karl XII samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Hon gifte sig 24 mars 1715 med Fredrik av Hessen, den blivande Fredrik I, men förblev barnlös. Ulrika Eleonora föddes den 23 januari 1688 på Stockholms slott som dotter till kung Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Under barndomen förbisågs hon av alla för sin äldre, livligare och mera begåvade syster Hedvig Sofia. Så snart hon blivit giftasvuxen fick hon många friare, bland andra blivande Georg II av Storbritannien och arvprins Fredrik av Hessen-Kassel. Redan 1710 begärde denne hennes hand, men deras trolovning tillkännagavs inte förrän den 23 januari 1714. Bilägret firades den 24 mars 1715. Under Karl XII:s vistelse utomlands var hon, efter Hedvig Sofias död (1708), den enda myndiga medlemmen av kungahuset inom riket om man borträknar hennes åldriga farmor (Hedvig Eleonora). I slutet av 1712 eller början av 1713 hade Karl XII tankar om att göra sin syster Ulrika Eleonora till regent, men fullföljde inte denna plan. Det kungliga rådet däremot övertalade henne att bevista dess sammanträden för att i henne erhålla ett stöd. Första gången hon infann sig i rådet, 2 november 1713, beslöts också om sammankallande av en riksdag. Det s.k. rörelsepartiet vid denna riksdag ville att prinsessan i kungens frånvaro skulle göras till riksföreståndarinna "såsom närmaste arvinge till kronan och regementet". Detta förslag motarbetades av Arvid Horn och rådet, som fruktade att svårigheterna för en ändring av regeringssättet därigenom skulle ökas. Prinsessan visade emellertid ständerna stort intresse för landets angelägenheter. I sina brev till kungen uppmanade hon honom att återvända hem och varnade honom för möjliga följder av hans frånvaro. Med hans samtycke undertecknade hon under den följande tiden alla rådets skrivelser, utom dem som var ställda till honom, för i sin egenskap av vice regent var hon ett med kungen enligt dennes uppfattning. Mera sällan deltog hon i rådets förhandlingar.


Edgar Degas
All the Edgar Degas's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved