Edgar Degas
Edgar Degas's Oil Paintings
Edgar Degas Museum
19 July 1834 - 27 September 1917. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edgar Degas Gallery.org, welcome & enjoy!
Edgar Degas Gallery.org
 

Edgar Degas
Portrait of the Bellelli Family
Portrait of the Bellelli Family, 1858-1867, Mus??e d'Orsay, Paris, France
ID: 58609

Edgar Degas Portrait of the Bellelli Family
Go Back!Edgar Degas Portrait of the Bellelli Family


Go Back!


 

Edgar Degas

French Realist/Impressionist Painter and Sculptor, 1834-1917 French painter, draughtsman, printmaker, sculptor, pastellist, photographer and collector. He was a founder-member of the Impressionist group and the leader within it of the Realist tendency. He organized several of the group exhibitions, but after 1886 he showed his works very rarely and largely withdrew from the Parisian art world. As he was sufficiently wealthy, he was not constricted by the need to sell his work, and even his late pieces retain a vigour and a power to shock that is lacking in the contemporary productions of his Impressionist colleagues.  Related Paintings of Edgar Degas :. | Bete in the cafe | Carriage on racehorse ground | Baller (The Star) (mk09) | The Rehearsal | Horses and Riders on a road |
Related Artists:
Jervis Mcentee
American Realist Painter, 1828-1891, He was an American painter of the Hudson River School. He is a somewhat lesser-known figure of the 19th century American art world, but was the close friend and traveling companion of several of the important Hudson River School artists. Aside from his paintings, McEntee's enduring legacy are the detailed journals he kept from the early 1870s until his death. In his writings McEntee records a detailed account of Hudson River School artists, their day-to-day life, gossip and personal reflections, and the overall arc of the American art world in the second half of the 19th century. He discusses his artistic successes and trials, particularly as money becomes more scarce with the decline in popularity of Hudson River School art. McEntee's journals are now kept by the Archives of American Art, a research center within the Smithsonian Institution. Five volumes of these diaries, from 1872 to 1890, have been digitally scanned, transcribed, and can be browsed in their entirety in the Jervis McEntee Diaries Online. McEntee was born in Rondout, New York on July 14, 1828. Little is known of his childhood. He exhibited his first painting at the National Academy of Design in New York City in 1850.
ulrika eleonora
Ulrika Eleonora d.y., född 23 januari 1688, död 24 november 1741, var regerande drottning av Sverige 1719-1720, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark, syster till Karl XII samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Hon gifte sig 24 mars 1715 med Fredrik av Hessen, den blivande Fredrik I, men förblev barnlös. Ulrika Eleonora föddes den 23 januari 1688 på Stockholms slott som dotter till kung Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Under barndomen förbisågs hon av alla för sin äldre, livligare och mera begåvade syster Hedvig Sofia. Så snart hon blivit giftasvuxen fick hon många friare, bland andra blivande Georg II av Storbritannien och arvprins Fredrik av Hessen-Kassel. Redan 1710 begärde denne hennes hand, men deras trolovning tillkännagavs inte förrän den 23 januari 1714. Bilägret firades den 24 mars 1715. Under Karl XII:s vistelse utomlands var hon, efter Hedvig Sofias död (1708), den enda myndiga medlemmen av kungahuset inom riket om man borträknar hennes åldriga farmor (Hedvig Eleonora). I slutet av 1712 eller början av 1713 hade Karl XII tankar om att göra sin syster Ulrika Eleonora till regent, men fullföljde inte denna plan. Det kungliga rådet däremot övertalade henne att bevista dess sammanträden för att i henne erhålla ett stöd. Första gången hon infann sig i rådet, 2 november 1713, beslöts också om sammankallande av en riksdag. Det s.k. rörelsepartiet vid denna riksdag ville att prinsessan i kungens frånvaro skulle göras till riksföreståndarinna "såsom närmaste arvinge till kronan och regementet". Detta förslag motarbetades av Arvid Horn och rådet, som fruktade att svårigheterna för en ändring av regeringssättet därigenom skulle ökas. Prinsessan visade emellertid ständerna stort intresse för landets angelägenheter. I sina brev till kungen uppmanade hon honom att återvända hem och varnade honom för möjliga följder av hans frånvaro. Med hans samtycke undertecknade hon under den följande tiden alla rådets skrivelser, utom dem som var ställda till honom, för i sin egenskap av vice regent var hon ett med kungen enligt dennes uppfattning. Mera sällan deltog hon i rådets förhandlingar.
William Turner of Oxford
British, 1789-1862 He probably received his earliest training from William Delamotte, in Oxford. In 1804 he went to London and became a pupil of John Varley, possibly being formally apprenticed. He first exhibited at the Royal Academy in 1807; in January 1808 he was elected an associate of the Society of Painters in Water-Colours, and in November of that year became its youngest full member. He exhibited there annually from 1808 until his death, sending 455 works in all. His passionate, technically complex youthful work was highly acclaimed, yet its promise remained unfulfilled; around 1811 he returned to Oxfordshire and soon established himself as a drawing-master in Oxford.


Edgar Degas
All the Edgar Degas's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved